กีฬาประจำปีบริษัท


ขอขอบคุณทีมงานทุกๆคน ทั้งที่มาร่วมงาน และติดภาระกิจไม่ได้มาร่วมงาน ที่ร่วมแรงกาย ใจ และเหนื่อยกับการทำงานกันมาทั้งปี