การบริการของ บริษัท เอ็ม. อี. อี. ทีม คอนสตรัคชั่น จำกัด

  1. ออกแบบและให้คำปรึกษา และก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร
  2. สำรวจ และตรวจสอบสภาพภายนอกอาคารสูง เช่น รอยร้าว
  3. ซ่อมแซมรอยร้าวผนังภายนอกอาคารสูงและอาคารทั่วไป
  4. ซ่อมแซมน้ำรั่วซึมผนังภายนอกอาคาร และรั่วซึมดาดฟ้าอาคาร
  5. ทาสีภายนอก - ภายในอาคาร ตลอดจนสิ่งก่อสร้างทุกชนิด
  6. ทาสีเส้นจราจรภายในอาคารและถนน
  7. ซ่อมแซมซิลิโคนบริเวณผนัง Curtain Wall ,กระจก - อลูมิเนียม
  8. ทำความสะอาดผนัง Curtain Wall อาคารสูง (กระจก –อลูมิเนียม แกรนิต )
  9. ติดตั้งผนังกระจก - อลูมิเนียม ภายนอกอาคาร
  10. ติดตั้งฝ้าเพดานฉาบเรียบ ทีบาร์ ผนังเบา
service-image

ทาสีภายนอกอาคารสูง

service-image

ยารอยต่อผนังสำเร็จรูป (Precast), ยาแนวหน้าต่าง ,กระจก,อลูมิเนียม

service-image

การทาสีภายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำของประเทศ

service-image

การทำงานที่สูงภายในอาคารห้างสรรพสินค้า และโรงงาน

service-image

พ่นสีฝ้าเพดานด้วย เครื่อง Airless Spray

service-image

ทาสีที่จอดรถ พร้อมสัญลักษณ์

service-image

ทาสีในรูปแบบต่างๆ

service-image

ทาสีในรูปแบบต่างๆ

service-image

การทำงานที่สูงภายนอกอาคาร

service-image

โรยตัวด้วยเชือก (อุปกรณ์มาตรฐาน)

service-image

ทำกันซึมดาดฟ้า

service-image

ซ่อมแซมโครงสร้าง (เสา,คาน,พื้น)

service-image

การบินสำรวจอาคาร ด้วยโดรน(Drone) ฟรี

service-image

การตรวจสอบคุณภาพ